USLOVI PRODAJE

1. OPŠTE ODREDBE

Uslovi važe u okviru celokupnog poslovanja, odnosno za našu ponudu, potvrdu porudžbina, isporuku i račune, kao i za sve druge isprave vezane za prodaju proizvoda.

Isporuka se vrši isključivo na teritoriji Republike Srbije. Ne postoji ograničenje u pogledu količine ili vrednosti.

Ovaj Sajt i e-prodavnica nisu namenjeni licima koja su mlađa od 15 godina.

U slučaju da je Kupac pravno lice, osoba koja unosi podatke i poručuje proizvode time potvrđuje i garantuje da poseduje ovlašćenje da zaključi Ugovor o kuporpodaji u ime i za račun tog pravnog lica.

Posebni uslovi (koji odstupaju od Uslova), posebno uslovi postavljeni od strane Kupca, biće obavezujući jedino ukoliko su posebno ugovoreni i pisanim putem potvrđeni s naše strane.

Odredbe Uslova poslovanja iz kojih proističe da se primenjuju na Potrošače, ne mogu se primeniti na Kupce koji su pravna lica.

2. PORUDŽBINA

Poručivanje u online prodavnici se vrši isključivo putem sajta. Potrošači mogu izvršiti porudžbinu i telefonom, stručna podrška našeg tima je dostupna za savet i pomoć pri odabiru proizvoda.

Ukoliko Vam proizvod odgovara i želite da ga kupite, to možete učiniti tako što ćete kliknuti na dugme “Dodaj u korpu“. Pre potvrđivanja porudžbine, korpu možete dopuniti, isprazniti ili ažurirati.

Nakon što selektujete sve proizvode koje želite da kupite, potrebno je da unesete podatke za porudžbinu u skladu sa formularom. Porudžbina je završena potvrđivanjem na dugme “Naručite”.

Potvrđivanjem porudžbine na Sajtu kao Kupac potvrđujete sledeće:

a)  da su Vam poznate odredbe UP ili da su Vam morale biti poznate, jer smo Vam pružili stvarnu mogućnost da se upoznate sa njihovom sadržinom,

b) da smo, pre potvrđivanja porudžbine, na jasan i razumljiv način ispunili obavezu obaveštavanja Kupca,

c)  da ste, kao Kupac, saglasni sa UP.

U pogledu obaveze obaveštavanja, potvrđujete da smo Vas obavestili naročito o sledećem:

  • osnovnim obeležjima robe;
  • našem poslovnom imenu, matičnom broju, adresi sedišta i broju telefona;
  • prodajnoj ceni ili načinu na koji će se prodajna cena obračunati, kao i o svim eventualnim dodatnim troškovima, kao što su troškovi isporuke koji padaju na teret Kupca
  • načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, kao i načinu na koji se postupa po reklamacijama kupca;
  • postojanju zakonske odgovornosti zbog nesaobraznosti robe;
  • načinu izjavljivanja reklamacije, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja prodavca po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava kupca po osnovu saobraznosti;
  • uslovima za raskid ugovora;
  • u vezi sa prodajom tehničke robe o dostupnosti rezervnih delova, priključnih aparata i sličnih delova, tehničkog servisa, odnosno održavanja i opravke za vreme i posle prestanka perioda u kojem odgovara za nesaobraznost ugovoru, odnosno posle prestanka proizvodnje i uvoza robe.

Nakon što ste izvršili poručivanje, dobićete automatski email kojim se potvrđuje porudžbina. Služba internet prodaje Prodavca će nastojati da u najkraćem roku proveri da li smo u mogućnosti da vam obezbedimo poručeni proizvod. Obrada porudžbine, tokom koje utvrđujemo da li je proizvod raspoloživ na stanju, može trajati najviše 3 radna dana. Ukoliko proizvod nije na stanju, bez odlaganja Vas obaveštavamo o tome, u kom slučaju će se smatrati da je Vaša porudžbina otkazana.

Ukoliko smo u mogućnosti da isporučimo samo deo Vaše porudžbine, Služba internet prodaje će Vas kontaktirati kako bi Vas obavestila o tome. Ukoliko se saglasite, izvršiće se isporuka samo onog dela porudžbine koji je raspoloživ.

Za sva dodatna pitanja vezano za vašu porudžbinu možete nam se obratiti putem email adrese autocentarjapkor@gmail.com ili putem telefona 064-944-60-67.

 

3. CENE

Pored slike svakog proizvoda naznačena je cena. Cene uključuju PDV, osim gde je izričito navedeno da je cena bez PDV-a.

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).

Istaknute cene u e-prodavnici važe isključivo za kupovinu putem interneta.

Istaknute cene ne uključuju troškove isporuke. Troškove isporuke možete videti u odeljku Isporuka.

 

4. NAČIN PLAĆANJA 

Plaćanje u autocentarjapkor.rs  e-prodavnici može da se izvrši gotovinom prilikom preuzimanja pošiljke od kurira, ili putem predračuna. U slučaju plaćanja gotovinom, prilikom preuzimanja paketa kurir će vam predati poručenu robu uz koju ćete dobiti račun. U slučaju plaćanja putem predračuna, kupcu se na e-mail šalje predračun, a po knjiženju uplate od strane kupca, paket se šalje kurirskom službom.

 

5. ISPORUKA 

Isporuku proizvoda poručenih na Sajtu vrši kurirska služba. Dostava se vrši do naznačene adrese Kupca.

Cena isporuke za Potrošače je definisana od strane kurirske službe za kupovinu u iznosu do 10.000,00 dinara sa PDV-om, a za kupovinu preko 10.000,00 dinara sa PDV-om je besplatna.

Rok isporuke za robu kupljenu u internet prodavnici je 1 do 5 radnih dana, s tim da svakako ne može biti duži od 30 dana.

Roba se isporučuje Kupcu lično ili osobi koju je Kupac naveo kao primaoca pošiljke. Kupac, pre potvrđivanja porudžbine, unosi podatke o adresi za dostavu. Dostava se vrši u periodu od 8h do 17h radnim danima.

U času predaje robe Kupcu, rizik slučajne propasti, oštećenja ili uništenja stvari prelazi na Kupca.

Ukoliko Vas dostavljač ne pronađe na dostavnoj adresi, dostavna služba Vas kontaktira i dogovara novi termin dostave.

Ukoliko nakon toga dostavljanje naručene robe bude i dalje onemogućeno krivicom Kupca, odnosno osobe koja je naznačena prilikom unošenja informacija o dostavi, Kupac će biti dužan da snosi i troškove povraćaja robe. U tom slučaju, Ugovor o kuporpodaji se smatra raskinutim.

Obaveza Prodavca da isporuči poručeni proizvod se gasi ako je, zbog naloga državnih organa, smetnji u prometu ili pogonu, štrajka, isključenja, manjka sirovina i svih slučajeva više sile izvršenje neprimereno otežano ili nemoguće, a Prodavac je za navedene događaje saznao tek nakon što je potvrdio porudžbinu. U tom slučaju Prodavac će o tome odmah obavestiti Kupca.

6. POSTUPANJE PRILIKOM ISPORUKE

Prilikom preuzimanja isporuke, Kupac je dužan da, u prisustvu kurira ili poštara, vizuelno proveri paket, kako bi utvrdio da li postoje vidna oštećenja.

Kupac je dužan da zahteva otvaranje paketa u prisustvu kurira. Ako se tom prilikom ustanovi da su artikli oštećeni, kurir pravi zapisnik o reklamaciji.

Kupac je obavezan prilikom preuzimanja robe da potpiše otpremnicu (odnosno račun-otpremnicu), koju dostavna služba uzima kao potvrdu o preuzimanju. Rok za prijavu reklamacije na oštećenje u transportu je 24h od trenutka preuzimanja robe.