Kontakt podaci:

Tr Autocentar Jap-Kor
Adresa: Partizanska 5, 12000 Pozarevac
Telefon: 064-944-60-67
Broj računa: 170-50019113000-83 Unicredit banka
PIB: 109260485
Mat.broj: 64050397